Направи обявата си SUPER


За да направите обявата SUPER за 1 ден
изпратете SMS на номер 1935 (2.40 лв. с ДДС) със съдържание ASUPER1DEN 40158

За да направите обявата SUPER за 3 дни
изпратете SMS на номер 1978 (4.80 лв. с ДДС) със съдържание ASUPER3DNI 40158

За да направите обявата SUPER за 7 дни
изпратете SMS на номер 1983 (6.00 лв. с ДДС) със съдържание ASUPER7DNI 40158Направи обявата си VIP


За да направите обявата VIP за 1 ден
изпратете SMS на номер 1990 (0.60 лв. с ДДС) със съдържание BGVIP1DEN 40158

За да направите обявата VIP за 3 дни
изпратете SMS на номер 1925 (1.20 лв. с ДДС) със съдържание BGA3VIP 40158

За да направите обявата VIP за 7 дни
изпратете SMS на номер 1935 (2.40 лв. с ДДС) със съдържание BA7VIP 40158

За да направите обявата VIP за 30 дни
изпратете SMS на номер 1983 (6.00 лв. с ДДС) със съдържание BA30VIP 40158