Потребителско споразумениеобяви-бг.com не носи отговорност за съдържанието на обявите или нанесени вреди на трети лица в следствие на публикувани в сайта обяви.
Обявите се публикуват в реално време, поради което е невъзможно точна проверка на съдържанието. Обяви с дублиращо съдържание ще бъдат изтривани без предупреждение.

обяви-бг.com не може да бъде подвеждан под отговорност поради каквито и да е причини и щети нанесени на трети лица от съдържанието на обявите в сайта.

Услугата се предоставя "както е". обяви-бг.com не носи отговорност за загуби причинени поради техническите особености на сайта.

обяви-бг.com не носи отговорсност за щети или загуби причинени от неработоспособността на сайта във всеки един момент.

Потребителите са всички лица, използващи този сайт. При използване на сайта, те се съгласяват с условията на ползване.
Потребителите нямат право да използват цинично или вулгарно съдържание при публикуване на каквито и да е текстове в този сайт. Потребителите ностя отговорност за валидността на обявите както и за авторските права върху снимките използвани в тях.

Собствениците на сайта ще взаимодействат с органите на реда за оказване на съдействие за всички злоупотреби от страниците на сайта.

Потребителите нямат право да извършват действия със злонамерен софтуер върху сайта.

Всички потребители ползващи сайта се съгласяват с тези правила за използване. Тези правила могат да бъдат разширявани и променяни по всяко време без предупрежение.